Internet/fiber

Fibernät

Föreningens fibernätverk är anslutet till Ownit Broadband. Basutbudet och ”8 favoriter” av TV-kanaler ingår i grundpaketet (T-2 Flex) som föreningen tecknat. Observera att 8 favoriter endast tas emot via digital-TV-box. TV-kanaler levereras av Telenor.

Vidare ingår 250Mbit/s synkront bredband. Är du intresserad av högre hastighet, kontakta Ownits kundtjänst för mer information. Eventuell uppgradering av hastighet bekostas av respektive hushåll.

Abonnemang för fast telefon via Ownit ingår också i grundpaketet som samfälligheten tecknat (avgift 0kr/månad).

Utökat kanalutbud kan erhållas genom enskilt avtal med Ownit, vilket bekostas av den enskilde medlemmen. Sök kontakt med Ownit för mer information. Ownits kundtjänst nås på www.ownit.se eller telefon 08-525 07 300.

För att bredband och telefoni ska fungera måste du registrera dig som kund på Ownits hemsida.

Fiberboxen, vit box av fabrikat Inteno, som sitter på väggen i vardagsrummet, ansvarar fastighetsägaren för. Eventuella reparationer eller inköp av ny fiberbox bekostas av fastighetsägaren. Observera att boxen är en del av föreningens fibernät och ska därför lämnas med huset vid eventuell försäljning av hus.

När det gäller digital-TV-boxen ägs den av Telenor och den enskilde fastighetsägaren lånar den av Telenor. Vid frågor om din TV-box, t.ex. om den inte fungerar som den ska, kontakta Telenor.

Du som flyttar ska i god tid innan flytt kontakta Telenor som skickar hem en förtryckt adresslapp till dig för retur av lånad digital-TV-box. Du returnerar sedan boxen till Telenor.

Du som flyttat in kontaktar Telenor som skickar ut en ny digital-TV-box till dig utan kostnad.

Har du problem med din TV-signal, kontakta Telenor kundtjänst på 020-22 22 22.

Har du problem med din internetanslutning, kontakta Ownits kundtjänst på
08-525 07 300.

Följande parametrar kan behövas vid kanalsökning av digitala TV-kanaler:

Nätverksid = 65535
Frekvens = 362000 kHz
Modulering = 64QAM
Symbol*** = 6950

Lämna ett svar