Städning

2021


En vecka innan städdagen delar städledaren ut information om att det snart är en städdag. Information när städdagar är planerade återfinns nedan och delas också ut i protokoll tidigt under våren.

Om ingen person från hushållet av olika skäl inte kan delta på en städdag skall detta meddelas till sin städledare. 

På städdagarna under våren och hösten skall garagedörrarna inspekteras och underhållas enligt de blad som varje fastighetsägare fått utdelat till sig. 

OBSERVERA PARKERINGSFÖRBUDET SOM RÅDER PÅ
KVARTER JUNGFRULINETS YTTRE PARKERING (MOT BJÖRNFLOKEVÄGEN) I SAMBAND MED STÄDDAGAR!

Vårstädning – Torsdag 20 maj kl 18.30 – coronaanpassat – ingen gemensam korvgrillning
Klippa buskar
Luckra runt buskar
Sandytor vid lekplatser rensas från ogräs
Räfsa löv m.m.
Kontrollera garagetak
Städning vid kantsten
Allmän uppsnyggning och städning
Hängrännor/stuprör skall kontrolleras och, vid behov, rensas

Sommarstädning – Torsdag 26 augusti kl 18.30 – coronaanpassat – ingen gemensam korvgrillning
Klippa gräs
Rensa ogräs
Allmän uppsnyggning och städning
Hängrännor/stuprör skall kontrolleras och, vid behov, rensas

Höststädning – Lördag 23 oktober kl 10.00
Grävning i rabatter
Gräsklippning
Beskärning av träd
Klippa buskar
Kontrollera garagetak
Städning vid kantsten
Sandytor vid lekplatser rensas från ogräs
Räfsa löv
Allmän uppsnyggning och städning
Hängrännor/stuprör skall kontrolleras och, vid behov, rensas

Tre gånger per år har vi städning och iordningställande av samfällda ytor. I dessa städningar ingår avlägsnande av ogräs, vid behov, sopning av asfaltsytor, krattning för borttagande av löv, skräp etc.

De båda områdenas ytor är indelade i så kallade städområden där respektive länga eller grupp av längor har olika ansvarsområden. För varje städområde finns en städledare. Hör efter med dina grannar om du inte vet vem som är städledare för ert område. Städledaren kan informera mer om vad som skall uträttas.

För städning finns i varje område en lokal placerad i en av garagelängorna. Här finns nödvändiga trädgårdsredskap såsom spadar, hackor, krattor, gräsklippare med mera. De samfällda gräsytorna brukar även klippas på eget initiativ när någon bedömer att gräset börjar bli för långt.

Containrarna som ställs upp i respektive område är i första hand till för städningen av samfällda ytor, därefter, i mån av utrymme, är det OK att slänga eget trädgårdsavfall.

OBSERVERA SKYLTARNA PÅ CONTAINRARNA DÄR DET STÅR VAD SOM INTE FÅR KASTAS!
Om bolaget som hanterar containrarna hittar annan typ av material tillkommer en substantiell sorteringskostnad för hantering av containrarna.

Vid eventuella frågor, kontakta städledaren för ditt område.

Städområden

Kvarteren Jungfrulinet och Hedblomstret är båda två indelade i städområden. Varje länga eller grupp av längor har olika ansvarsområden. Nedan finner ni karta över dessa områden.

För utskrivbar version, klicka här. Du behöver ha Adobe Reader installerat för att kunna öppna denna fil. Adobe Reader finns för gratis nedladdning nedan.

Kommentera