Sopanläggning

Matavfallssortering i Ljunghedens samfällighetsförening fr.o.m. 2022-11-01

I föreningen finns en matavfallskasun, en av de två vid Jungfrulinets sopkasuner, där endast matavfall slängs. Sopnyckeln fungerar i alla avfallskasunerna. Följande gäller för sopsorteringen av matavfall och övrigt hushållsavfall:

 1. Matavfall sorteras i bruna papperspåsar. Återvinningscentralen (ÅVC) i Lövsta har normalt lager med matavfallspåsar som var och en får hämta. Var ute i god tid innan hushållets påsar tar slut helt. Det är varje medlems ansvar att se till att ha matavfallspåsar. Föreningen har endast ett mycket begränsat lager av matavfallspåsar.

  Endast matavfallspåsar i papper från ÅVC och fruktpåsar från mataffärer får användas. Inga plastpåsar oavsett färg med eller utan SVOAs (Stockholm Vatten och Avfall) logga får användas i vår matavfallsanläggning. Detta gäller även fruktpåsar med ”fönster”. Notera! Matavfall slängas endast i matavfallskasunen!

 2. Vad som räknas som matavfall finns tydligt beskrivet i länken nedanför på Stockholm Vatten och Avfalls hemsida:
  https://www.stockholmvattenochavfall.se/artiklar-listsida/sortera-matavfall/

  Tips och trix för matavfallssortering:
  https://www.stockholmvattenochavfall.se/artiklar-listsida/tips-matavfall-i-kok/

 3. Övriga hushållssopor slängs i de två andra sopkasunerna – en vid Hedblomstrets infart och en vid Jungfrulinet. Notera att hushållsavfall såsom: tidningar, papperskartonger av alla slag, plast, glas, metall och batterier återvinns vid Björnbodahallen, i kurvan Björnmossevägen, vid Stora Coop i Vinsta, utanför Hemköp vid Basgränd eller Lövsta Återvinningscentral.

  Kom ihåg: Samfälligheten får betala för extrahämtning och “onödigt” tung hämtning.

 4. Miljöfarligt avfall
  Det är möjligt att få hjälp att bli av med miljöfarligt avfall via Mobila miljöstationen.

  https://www.stockholmvattenochavfall.se/har-lamnar-du-avfall/lamna-avfall-privatperson/har-lamnar-du-avfall/mobila-miljostationen/

Lämna ett svar