Sopanläggning

Översikt

Fr o m 2009-01-01 är det Ljunghedens Samfällighetsförening som för hela föreningen tecknar ett avtal om hämtning av sopor. Detta innebär att avgiften för sophämtning fr o m detta datum ingår i samfällighetsavgiften.

Det finns 2st kärl installerade i anslutning till infarten för kvarter Jungfrulinet och 1st kärl i anslutning till infarten för kvarter Hedblomstret. Varje kärl har en volym om 5 kubikmeter vilket ger oss en totalvolym om 15 kubikmeter.

Vad får kastas i sopanläggningen?

Hushållssopor, dock ej metall, glas, tidningar, elmaterial eller byggmaterial. Styrelsen påminner om att knyta ihop soppåsar etc ordentligt. När behållarna töms är det lätt att öppna påsar och skräp flyger iväg. Tänk också på att inte mata för mycket eller för stort i inkasten, då är det lätt att påsarna går sönder.

Och till sist, kom ihåg att vi alla måste hjälpas åt att hålla rent och snyggt kring våra sopanläggningar.

Underhållsavtal

Styrelsen har tecknat ett underhållsavtal för att fullgod funktion och lång livslängd skall bibehållas. I serviceåtagandet ingår följande:

  • Funktionskontroll 2 gånger/år
  • Översyn och rundsmörjning av mekaniska detaljer 2 gånger/år
  • Rengörning av inkasten 2 gånger/år
  • Systemet lyfts upp, motviktsystem och säkerhetsgolv funktionstestas, avrinningsram städas ur, behållare och betongkassun okulärbesiktigas 1 gång/år
  • Resekostnader och restid är inkluderat

Tillkommande material samt önskemål utöver bastjänst debiteras. Vid tilläggskostnader över 500kr/system meddelas detta till styrelsen.

Lämna ett svar