Grannsamverkan

Tipstelefon: 08-401 33 33 – www.samverkanmotbrott.se

Med Polisen som motor i Grannsamverkan kan vi tillsammans minska brott och störningar i närområdet och därmed få ökad trivsel och trygghet.

Hur går det till?

De boende utser en kontaktman för c:a 10-20 grannar. En huvudkontaktman (Ordförande) för hela bostadsområdet eller föreningen håller kontakten mellan polisen och kontaktmännen.

Kontaktmännen utbildas av polisen vid ett eller flera tillfällen. Där får de en fördjupad kunskap om hur Grannsamverkan kan utvecklas i deras bostadsområde samt lära sig hur inbrott, vatten- och brandskador förebyggs.

Efter utbildningen samlar kontaktmannen sina grannar och de går tillsammans igenom utbildningsmaterialet. Bostadsområdet skyltas därefter upp med ’Grannsamverkan’. Detta för att den presumtive tjuven skall få klart för sig att de boende…

  • …är extra uppmärksamma.
  • …har genomfört förebyggande åtgärder.
  • …har en mycket bra kontakt med polisen.

Basen utgörs alltid av samverkan mellan de boende.

Minimikrav för deltagande i Grannsamverkan:

  1. Föra inventarieförteckning och/eller fotografera/videofilma hemmet, samt märka stöldbegärlig egendom.
  2. Meddela sin granne och/eller kontaktman för Grannsamverkan (Ordförande) om man är bortrest mer än en vecka.
  3. Förvara värdehandlingar och värdesaker på ett betryggande sätt.
  4. Vara allmänt vaksam och kontakta polisen och kontaktmannen (Ordförande) om man ser något som är ”fel”.

Övrigt:

LARM – Avhålla, skrämma, larma omgivning och polis

MEKANISKT INBROTTSSKYDD – Dörrar, altandörr, lås, fönsterlås, karmar, dörrspärr

GRANNSAMVERKAN – Knep, uppmärksamhet, omtanke, larma, iaktta, vittna

Lämna ett svar