Parkering

Ställ din bil i garaget!

Det finns en garageplats per hushåll och ½ parkeringsplats för respektive hushåll på de gemensamma parkeringsytorna inom föreningen. För att kunna erbjuda besökande parkeringsplats vädjar styrelsen till samtliga medlemmar att ställa sin bil i garaget.

Följande gäller för en personbil klass 1 för att denna ska få parkeras på föreningens parkeringsplatser eller i garage: 

 • Fordonet ska vara påställt.
 • Fordonet ska vara godkänt vid senaste besiktningen.
 • Fordonet får inte vara belagt med körförbud.
 • I övrigt gäller skyltar och regler.

Parkeringsregler

På föreningens cykel- och gångvägar som leder fram till radhusen är det endast tillåtet att köra bil i två fall: Vid lossning/lastning av gods, samt vid sjuktransporter. Det är parkeringsförbud på vägarna inom vårt område. Bilar får stå tillfälligt vid ett hus för lossning och lastning av gods.

Grundregeln är 10 minuter och att det är en synlig aktivitet. Står bilen längre än tio minuter, och det inte är pågående aktivitet betraktas det som parkering enligt gällande regler och resulterar i en P-bot. Räcker inte tio minuter får man använda den tid man behöver under förutsättning att det är synlig aktivitet.

Endast markerade parkeringsplatser får användas. Fordonet måste vara parkerat innanför parkeringsrutan, inte stå med hjul eller del av hjul i rutan bredvid. Styrelsen vill betona att det är mycket viktigt att man placerar sitt fordon så rakt och centrerat i parkeringsrutan som möjligt då närliggande ruta/rutor annars blir obrukbara eftersom det blir omöjligt att kliva in i/ur bilarna. 

Kom ihåg att informera besökande och hantverkare, med flera, om gällande parkeringsregler. 

Tvättning av bilar, hjulbyte, meka med bilar etc är inte tillåtet i föreningens vägnät. I vårt område finns spolplatta samt parkeringsplatser för bilvård. Tvättning av bil får endast ske på föreningens spolplatta. 

Parkeringstillstånd

Av parkeringsskyltarna vid infarterna till våra båda kvarter framgår det tydligt att det endast är personbil klass 1 som får stå parkerade på föreningens parkeringsplatser.

Personbil klass 1 är en vanlig personbil med upp till 8 sittplatser utöver förarplatsen.

Fordon som inte får stå parkerade på föreningens parkeringsplatser är:

 • Lastbilsregistrerade fordon, oavsett lätt eller tung lastbil
 • MC
 • A-traktor/EPA-traktor
 • Släpvagnar
 • Husvagnar
 • Husbilar

Föreningen gör ett undantag för en MC. Uppfyller en MC föreningens villkor för att ett parkeringstillstånd kan delas ut får den endast stå parkerad i föreningens garage.

Föreningen gör ett undantag för hantverkare med ett lastbilsregistrerat fordon. Hantverkarens lastbilsregistrerade fordon ska ha ett av föreningen utfärdat hantverkartillstånd i sitt fordon.

Ljunghedens samfällighetsförenings fem olika parkeringstillstånd

 1. Garagetillstånd: Med det här tillståndet får ett fordon stå parkerat på föreningens parkeringsplatser mellan kl 07:00 och 19:00. Giltigt endast för folkbokförda i föreningen.

 2. Fastighetstillstånd: Med det här tillståndet får ett fordon stå parkerat på föreningens parkeringsplatser dygnet runt. Notera! Ett radhus kan som mest få två stycken fastighetstillstånd. Giltigt endast för folkbokförda i föreningen.

 3. Gästtillstånd: Med detta tillstånd får ett fordon stå parkerat på föreningens parkeringsplatser upp till 72 timmar / 3 dygn.

  Notera! Giltigt endast för besökare till medlemmar eller besökare till hyresgäster i föreningen. 

  Gästtillstånd får EJ användas av medlemmar eller av hyresgäster i föreningen. 

 4. Handikapptillstånd: Med detta tillstånd finns ingen begränsning hur länge en bil får stå parkerad på våra parkeringsplatser för handikappade. Giltigt endast för folkbokförda i föreningen som även har ett av kommunen utfärdat handikapptillstånd.

 5. Hantverkartillstånd: Med detta tillstånd får en hantverkare stå parkerad på föreningens parkeringsplatser med ett fordon som är lastbilsregistrerat, inga tidsbegränsningar. Notera!! Hantverkartillståndet gäller endast för externa hantverkare som är anlitade att jobba för / åt föreningens medlemmar.

  Notera!! En fastighetsägare eller hyresgäst i föreningen får inte använda ett hantverkartillstånd i de lastbilsregistrerade fordon som vederbörande själva använder sig av. 

  Notera!! Giltigt endast om hantverkaren samtidigt utför ett arbete i föreningen. Om hantverkaren har ett klass 1 personbilsregistrerat fordon ska istället gästparkeringstillstånd användas.

Föreningens parkeringsplatser övervakas av Aimo Park. Notera!! Synpunkter på en utdelad kontrollavgift hanteras av Aimo Parks kundtjänst vilka nås på 0771-96 90 00.
Notera!! Föreningen/styrelsen får inte ta bort en kontrollavgift.

Parkeringstillstånd som används i syfte att kringgå våra parkeringsregler kan komma att makuleras. Det innebär att en bil med det parkeringstillståndet (alla parkeringstillstånd har ett löpnummer för identifiering) kan få en kontrollavgift. Innan parkeringstillståndet makuleras kommer styrelsen ha ett samtal med berörd fastighetsägare. Efter det att parkeringstillståndet har makulerats kommer styrelsen vid ett samtal med fastighetsägaren gå igenom föreningens parkeringsregler och dela ut ett nytt parkeringstillstånd. 

Parkeringsövervakning

Beslutet att anlita ett parkeringsbevakningsbolag togs på årsstämman 21 februari 2005 för att tillrättavisa de personer som parkerar på ytor som inte är utmärkta parkeringsplatser, samt för att övervaka långtidsuppställning av fordon, vilket inte heller är tillåtet på föreningens mark. Utöver detta har det tidigare varit stora problem att besökare till närliggande hus (ej tillhörande föreningen) använt parkeringsplatserna på vår privata mark. 

Aimo Park är samarbetspartner fr.o.m. 2015-01-01. Aimo Park behåller pengarna för de böter de sätter, föreningen får ingenting, därav tror vi att en bättre övervakning kommer ske. 

Samma parkeringsregler som tidigare gäller, våra kort med tillstånd, med behållningen att Aimo Park kommer nu att ha koll på vilka som får använda Garagetillstånd samt Fastighetstillstånd och således vilka som ska ha Gästtillstånd. De bilar som inte har rätt P-tillstånd kommer att bötfällas. 

Laddboxar i samtliga 92 garage

I samtliga garage finns det en laddbox. För att kunna använda laddboxen behöver du beställa ett laddkort från Eways.se. Du ska även informera styrelsen om att du är på gång med att börja använda laddboxen. Skicka ett mail till styrelsen@ljungheden.se. 

Notera!! Det är förbjudet på grund av brandrisk att ladda laddhybrider eller elbilar i det vanliga vägguttaget i garaget. 

Lämna ett svar