Styrelsen

Styrelsemedlemmar 2024

Här skickar du e-post till styrelsen@ljungheden.se. För personligt mail till respektive styrelsemedlem, klicka i listan nedan.

Ordförande: Kenth Grossman
Ansvarar för:

 • Styrelsen och dess arbete.
 • Undercentralen (med två undercentralansvariga).
 • Kallelser till möten (samråd med sekreterare).
 • Dagordning för möten (samråd med sekreterare).
 • Information till och om nyinflyttade.
 • Att sekreteraren får namn och kontaktuppgifter till nyinflyttade.
 • Föreningens vatten/värme och avloppsrör.
 • Ett städområde.
 • Offertförfrågningar. Möten med anbudsgivare i samband med offertförfrågningar.

Vice ordförande: Theres Sanders
Ansvarar för:

 • Kontakt med föreningens entreprenörer avseende snöröjning / halkbekämpning / sopning, slamsugning av spolplattan, elarbeten, garageportar och fiber/TV-nät.
 • Spolplatta (samordning med spolplatsansvarig).
 • Belysning och övriga elfel (samordning med elansvariga).
 • Containerbeställning.
 • Lekplatser.
 • Garagebyggnader.
 • Ett städområde.

Kassör: Micael Andersson
Ansvarar för:

 • Bokföring.
 • Bokslut.
 • Budget och budgetuppföljning.
 • Utskrift och utdelning av inbetalningskort för månadsavgiften.
 • In- och utbetalningar.
 • Utskrift av kontrolluppgifter.
 • Upprättande av arbetsgivareuppgiften.
 • Postbox.
 • Avläsning av vatten-, el- och värmeförbrukning (samordning med UC-ansvariga).
 • Ett städområde.
 • Sopkasunerna och kontakten med Lövhagen AB.

Sekreterare: Karin Ingmark Månsson
Ansvarar för:

 • Kallelse/dagordning till styrelsemöten.
 • Protokoll vid styrelsemöten (upprättas i samråd med ordförande) samt utskrift, kopiering och utdelning.
 • Löpande uppdatering av medlemsförteckning och maillista.
 • Att kassören alltid har en uppdaterad medlemsförteckning samt maillista.
 • Att i slutet av kalenderåret ansöka till Villaägarna om att få en aktuell debiteringslängd samt att till årsmötet ta med ett par exemplar av en uppdaterad debiteringslängd.
 • Kallelse/dagordning till årsstämma.
 • Att skicka in konstituerande styrelseprotokollet till Lantmäteriet.
 • Kallelse till våra tre städdagar.
 • Ett städområde.

Suppleant: Linnea Johansson
Ansvarar tillsammans med ordförande för städledarmöten.
Ansvarar för ett städområde.

Suppleant: Mikael Alesch
Ansvarar tillsammans med Bernt Larsson och orförande för undercentralen.
Ansvarar för ett städområde.

Suppleant: Erik Holm

Lämna ett svar