Styrelsen

Styrelsemedlemmar 2018

Här skickar du e-post till styrelsen@ljungheden.se. För personligt mail till respektive styrelsemedlem, klicka i listan nedan.

Ordförande: Kenth Grossman
Ansvarar för:

 • Styrelsen och dess arbete.
 • Undercentralen (med undercentralansvarig).
 • Kallelser till möten (samråd med sekreterare).
 • Dagordning för möten (samråd med sekreterare).
 • Information om nyinflyttade.
 • Distribution och handläggning av blanketter för torpargrundsbesiktning.

Vice ordförande: Erik Holm
Ansvarar för:

 • Entreprenörskontakter avseende snöröjning/halkbekämpning, slamsugning och sopning.
 • Sommarskötsel (containerbeställning m.m.).
 • Garagebyggnader.
 • Spolplatta (samordning med spolplatsansvarig).
 • Belysning och övriga elfel (samordning med belysningsansvariga).
 • Kabel TV-nät.
 • Samfällda vatten- och avloppsnätet.

Kassör: Stefan Ljungar
Ansvarar för:

 • Bokföring.
 • Bokslut.
 • Budget, budgetuppföljning.
 • Utskrift och utdelning av inbetalningskort för månadsavgiften.
 • In- och utbetalningar.
 • Utskrift av kontrolluppgifter.
 • Upprättande av arbetsgivareuppgiften.
 • Postbox.
 • Avläsning av vatten-, el- och, värmeförbrukning (samordning med undercentralansvarig).
 • Uppdatering av medlemsförteckning.

Sekreterare: Mariana Sellgren
Ansvarar för:

 • Kallelse/dagordning till styrelsemöten.
 • Protokoll vid styrelsemöten (upprättas i samråd med ordförande) samt utskrift, kopiering och utdelning.
 • Kallelse/dagordning till årsstämma.

Suppleanter: Mikael Alesch och Marianne Petri Hamvik
Ansvarar för:

 • Städområden (samordning med städledare)
 • Föreningslokal och föreningsförråd

Kommentera