Administration/Årsmötesbeslut

Nedan finner Ni länkar till protokoll från styrelsemöten, övriga dokument, styrelsemedlemmar och medlemmar i valberedningen.

Årsmötesbeslut som styr föreningens verksamhet

  1. Det är inte tillåtet att installera vattenburen golvvärme i våra hus, där värmen hämtas från föreningens centrala värmesystem. Läs mer om varför detta inte är tillåtet här: Värmeanläggning

  2. Arborist skall avgöra om ett träd som står på föreningens mark är i så dåligt skick att det skall fällas. Inga friska träd får fällas oavsett om det kan vara störande med kottar, löv, etc. 

  3. Parkeringsregler i Ljunghedens samfällighetsförening. Se mer information om detta här: Parkering

  4. Förråd/bodar får inte placeras närmare än 1200mm från asfaltskanterna i föreningens vägnät. 

  5. Rörmannen besiktigare 2 ggr/år föreningens rör och ventiler i fastighetsägarnas krypgrunder. 
    Ansvaret för all övrig kontroll av krypgrunden vilar på respektive fastighetsägare. Enligt föreningens anläggningsbeslut från 1972/1973 äger varje fastighetsägare sin krypgrund. 

  6. Varje år skall föreningen avsätta ett prisbasbelopp till föreningens fond. 

  7. Laddning av el- eller laddhybridbilar är inte tillåtet i föreningens garage. 

Kommentera