Övriga dokument

Nedan återfinns alla typer av dokument som inte är protokoll. Protokoll återfinns här.

För att kunna öppna och läsa dokumenten behöver du ha Adobe Reader installerat. Om du inte redan har det finns det för gratis nedladdning och installation nedan.

Lantmäteriet A-Beslut Elbilar 2023 – Uppdatering anläggningsbeslut angående laddboxar

Lantmäteriet Anläggningsförrättning 2022-11-11 – Information angående laddboxar

Anläggningsbeslut från 2008 2008-09-11 – Uppdatering av anläggningsbeslut

Stadgar för Ljunghedens samfällighetsförening

Kommentarer till stadgar för Ljunghedens samfällighetsförening

Anläggningsbeslut från 1975 1975-01-10 – Anläggningsbeslut

Lämna ett svar