Köpa/köpt hus? Mäklare?

Nyinflyttad eller funderar du på att köpa hus i vårt område?

Styrelsen i vår förening vill då framföra att du kommer att flytta in i en samfällighets-förening och med det kommer ett visst ansvar och vissa regler att efterleva. Läs mer om detta på hemsidan. Som nyinflyttad återfinns nyttig information här: Nyinflyttad

Är du mäklare?

På förekomna anledningar gäller denna tillsägelse alla mäklare som hänvisar kunder att parkera på vårt privata område vid visning av hus som inte tillhör Ljunghedens samfällighetsförening. Det är privat tomtmark och endast boende eller gäster till boende i föreningen får nyttja parkeringsplatser på vår privata mark. Det går utmärkt att parkera på Björnflokevägen enligt gällande parkeringsregler.

Styrelsen inom vår förening är mån om att det framgår till tilltänkta husköpare att husen ingår i en samfällighetsförening vilket innebär ett visst ansvar och att vissa regler skall efterlevas. Hänvisa gärna tilltänkta husköpare till hemsidan, www.ljungheden.se.

Lämna ett svar