Valberedning

Vår samfällighetsförening bärs upp av ideellt arbetande medlemmar i styrelsen samt i andra till styrelsen knutna skötseluppdrag som rör vårt boende här i Ljunghedens samfällighetsförening. Allt sedan starten för nästan 40 år sedan, har vi haft förmånen att ha engagerade medlemmar som ställt upp för föreningen och arbetat på bästa sätt för vårt boende.

Många medlemmar har under åren dragit sitt strå till stacken. Ett flertal medlemmar har också under åren suttit på olika poster inom och utom styrelsen. Under årens gång har det successivt skett ett antal ut- och inflyttningar i området.

Det är valberedningens förhoppning att de nyinflyttade är lika villiga att aktivt ta del av områdets skötsel och vård som de tidigare medlemmarna. Var inte rädd för att dra ditt strå till stacken och aktivt ta del av föreningsarbetet och förvalta vår gemensamma egendom. Det är ditt eget boende det gäller, och det vill väl alla ha så bra som möjligt.

Känner du för att aktivt ta del i föreningsarbetet, eller känner du någon som du tror är villig att göra det? Kontakta i sådana fall någon i valberedningen. Vi har ingen kvotering till uppdragen, men kvinnliga medlemmar är eftersökta och välkomna!

Valberedningen 2020

Mats Norrström
Massiholah Eliasi
Magnus Ljungmark

Lämna ett svar