Städning

2024


Samfällighetsstädning

Vi har i vår samfällighet tre gemensamma städdagar per år. Då hjälps vi alla åt att städa och göra våra gemensamhetsytor fina. I dessa städningar ingår förutom städning även trädgårdsarbete av olika slag såsom gräs-, häckklippning, ogräsrensning, sopning av asfaltsytor, lövkrattning, skräpplockning etc.

De båda samfällighetskvarterens ytor är indelade i så kallade städområden där respektive länga eller grupp av längor har olika ansvarsområden. Varje städområde har en städledare. Hör efter med dina grannar om du inte vet vem som är städledare för ditt område. Städledaren informerar om vad som skall uträttas.

En vecka innan städdagen delar städledaren ut information om städdagen. Information om årets datum för städdagar återfinns nedan, samt delas ut i protokoll tidigt under våren. Om ingen person från hushållet av olika skäl inte kan delta på en städdag skall detta meddelas till din städledare så snart möjligt.

På städdagarna under våren och hösten skall garagedörrarna inspekteras och underhållas enligt de blad som varje fastighetsägare fått utdelat till sig.

I båda kvarteren finns en redskapsbod i en av garagelängorna. Här finns trädgårdsredskap såsom spadar, hackor, krattor, gräsklippare med mera att låna under städdagarna. Redskap och trädgårdsmaskiner ska användas på ett ansvarsfullt sätt och återlämnas prydligt i redskapsbodarna. De samfällda gräsytorna brukar även klippas på eget initiativ när någon bedömer att gräset börjar bli för långt. Styrelsen och städledarna har nyckel till redskapsbodarna.

I samfälligheten finns stegar att låna. Nyckeln till stegarna är samma som till spolplattan. OBSERVERA! Vid lån av stege skall denna returneras till sin plats så fort den inte längre används, inte efter t.ex. avslutat fasadarbete en vecka senare, utan när den inte längre används för dagen.

Containrarna som ställs upp i respektive kvarter är i första hand till för städningen av samfällda ytor, därefter, i mån av utrymme, går det bra att slänga eget trädgårdsavfall. SKYLTARNA PÅ CONTAINRARNA ANGER VAD SOM INTE FÅR KASTAS I DEM! Om bolaget som hanterar containrarna hittar annan typ av material tillkommer en substantiell sorteringskostnad för hantering av containrarna. Vid eventuella frågor, kontakta städledaren för ditt område.

OBSERVERA PARKERINGSFÖRBUDET SOM RÅDER PÅ
KVARTER JUNGFRULINETS YTTRE PARKERING (MOT BJÖRNFLOKEVÄGEN) I SAMBAND MED STÄDDAGAR!

Vårstädning – 23 maj
Klippa buskar
Luckra runt buskar
Sandytor vid lekplatser rensas från ogräs
Räfsa löv m.m.
Kontrollera garagetak
Städning vid kantsten
Allmän uppsnyggning och städning
Hängrännor/stuprör skall kontrolleras och, vid behov, rensas
Garagefix

Sommarstädning – 22 augusti
Kolla krypgrunder
Klippa gräs
Rensa ogräs
Allmän uppsnyggning och städning
Hängrännor/stuprör skall kontrolleras och, vid behov, rensas

Höststädning – 19 oktober
Grävning i rabatter
Gräsklippning
Beskärning av träd
Klippa buskar
Kontrollera garagetak
Städning vid kantsten
Sandytor vid lekplatser rensas från ogräs
Räfsa löv
Allmän uppsnyggning och städning
Hängrännor/stuprör skall kontrolleras och, vid behov, rensas
Garagefix

Städområden

Kvarteren Jungfrulinet och Hedblomstret är båda två indelade i städområden. Varje länga eller grupp av längor har olika ansvarsområden. I nedanstående länk finner ni en karta över dessa områden.

Klicka här. Du behöver eventuellt ha Adobe Reader installerat för att kunna öppna denna fil. Adobe Reader finns för gratis nedladdning, sök ”Ladda ner Adobe Reader” på internet för att hitta den senaste versionen.

Lämna ett svar