Administration/Protokoll

Nedan finner Ni länkar till protokoll från styrelsemöten, övriga protokoll, styrelse-medlemmar och medlemmar i valberedningen.

Årsmötesbeslut som styr föreningens verksamhet

 1. Det är inte tillåtet att installera vattenburen golvvärme i våra radhus. 

 2. Arborist skall avgöra om ett träd är i så dåligt skick att det skall fällas. Inga friska träd får fällas oavsett om det kan vara störande med kottar och löv, etc. 

 3. Våra parkeringsregler. 

 4. Förråd får inte placeras närmare än 1200 mm till asfaltens början i föreningens vägnät. 

 5. Gränsen för föreningens rör i krypgrunderna går vid den förgrening där ledningen går över till en ledning som endast är till för en enskild fastighetsägare. 

  Rörmannen inspekterar 2 ggr/år föreningens rör och ventiler i fastighetsägarnas krypgrunder. Även fastighetsägarnas rör besiktigas vid samma tillfälle. Rörmannens inspektion ersätter inte fastighetsägarnas egen kontroll och ansvar för sina rör i krypgrunden. 

  Ansvaret för all övrig kontroll av krypgrunden vilar på respektive fastighetsägare.  Enligt föreningens anläggningsbeslut från 1972/73 äger varje fastighetsägare sin krypgrund. 

  Styrelsen skall kontaktas i god tid innan en fastighetsägare planerar att utföra ett arbete med föreningens rör/ventiler i krypgrunden. 

 6. Varje år skall föreningen avsätta ett prisbasbelopp till föreningens fond. 

 7. Laddning av elbilar/hybrider är ej tillåten i föreningens garage. 

 8. Vid 10 dagars försening från förfallodag tas en avgift på 50 kr ut; en påminnelse skickas ut 14 dagar efter förfallodag; ärendet lämnas till kronofogden för indrivning efter 30 dagar räknat från första förfallodag. 

 9. Elarbeten i föreningens garage får endast utföras av föreningens elentreprenör. Felanmälan görs till ljungheden.se

Lämna ett svar